Jak rozliczać PIT w programie komputerowym?

Dzięki programowi do rozliczeń zeznań podatkowych rozliczysz swój PIT samodzielnie w domu.

PIT 36 w formie druku aktywnego - rozliczenie online

Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery metody opodatkowania swoich dochodów lub przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z tychże metod, nazywaną podstawową, jest opodatkowanie skalą podatkową. Wymusza to na podatniku rozliczenie roczne z wykorzystaniem druku PIT-36. Jak złożyć go w trybie online do Urzędu Skarbowego?


komputer rozliczenie zdjęciePrzy rejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca w formularzu CEIDG-1 składanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinien podać wybraną formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z możliwości jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Podatnik w takim wypadku jest zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem co roku na druku PIT-36. Może on zostać złożony jako rozliczenie online przedsiębiorcy, co oszczędza czasu na zbędne w takim przypadku wizyty w Urzędzie Skarbowym. Jak złożyć PIT 36 w formie druku aktywnego? Czy trzeba przy tym dysponować podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym?

Dla kogo PIT-36?

W zasadzie każdy przedsiębiorca może zdecydować się na wybór metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej. W takim przypadku podatnicy będą rozliczali się z fiskusem z dochodów opodatkowanych skalą podatkową, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, z wykorzystaniem deklaracji podatkowej PIT-36. Taki druk jest przeznaczany dla wszystkich osób, które pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że podatnik sam musiał opłacać podatek dochodowy lub zaliczki na podatek i odprowadzać je w ciągu roku podatkowego do Urzędu Skarbowego.

W przeważającej mierze rozliczenie online lub tradycyjne z zastosowaniem druku PIT-36 będą wypełniać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, w której rozliczenie podatkowe wypełnia rodzic lub rodzice, którzy zobowiązani są do doliczenia do swoich dochodów również dochodów małoletnich dzieci. Nawet jeśli takie osoby formalnie powinny wypełniać deklarację podatkową na druku PIT-37, w takiej sytuacji wypełnią Pit 36.

Jak wypełnić PIT-36 online?

Jak już zostało wspomniane, rozliczenie PIT-36 można złożyć w trybie online. Takie rozliczenie online będzie traktowane na takich samych zasadach jak rozliczenie papierowe. Chcąc je złożyć, należy zastosować PIT 36 w formie druku aktywnego. Można go znaleźć w licznych programach komputerowych do wypełniania zeznań rocznych przez internet. Kreator daje do uzupełnienia podatnikowi aktywny formularz PIT, w którym pola są dobrze opisane i mają charakter interaktywny. Po wpisaniu m.in. kwoty przychodu i kosztu jego uzyskania do takiego formularza, program sam wyliczy należność podatkową. Podatnik, który nie jest zaznajomiony z zasadami wypełniania rozliczenia online PIT-36, dzięki aktywnym formularzom będzie mógł to zrobić bezbłędnie. Wskazówki podawane w kreatorze będą przy tym bardzo pomocne.

Elektroniczny formularz podatkowy nie wyklucza możliwości zastosowania ulg i odliczeń podatkowych. Program służący do wypełniania deklaracji podatkowych przez Internet podpowiada podatnikowi, jakie warunki trzeba spełnić dla zastosowania danej ulgi i jakie załączniki podatnik obowiązkowo powinien przy tym wypełnić.


TAGI strony:Rozliczenie PIT 36 w formie druku aktywnego, Formularz PIT 36 w formie druku aktywnego, Zeznanie PIT 36 w formie druku aktywnego, rozliczenie online na druku PIT 36, rozliczenie online PIT 36